แนะนำวิธีการใช้ Java Math.random แบบง่ายๆ
Pro Tips

แนะนำวิธีการใช้ Java Math.random แบบง่ายๆ

0

math.random java เป็นเครื่องมือที่มีไว้สำหรับสุ่มเลขใน Java Script โดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมสุ่มเลขใดๆทั้งสิ้น ซึ่งวิธีการใช้คำสั่งในการสุ่มตัวเลขนั้น มันเป็นวิธีที่ค่อนข้างมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนื่องมีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายและรวดเร็ว ตลอดระยะเวลาที่คุณต้องทำการเขียนโค้ดใน Java Script การสุ่มเลขเพื่อใช้ในการคำนวณถือเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แน่นอนว่าในบางครั้งคุณอาจต้องการสร้างตัวเลขแบบสุ่มในการการจำลองข้อมูลทางสถิติ หรือในบางครั้งคุณอาจใช้ประโยชน์จากการสุ่มตัวเลขเพื่อวิเคราะห์และกำหนดเงื่อนไขบางอย่างในสคริปต์ของคุณ จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เห็นได้ชัดเลยว่าการสุ่มตัวเลขนั้นมีมีบทบาทมากขนาดไหนในการเขียนโค้ดใน Java Script ดังนั้นในคู่มือนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า math.random java เครื่องมือชิ้นนี้จะทำให้คุณสามารถสุ่มตัวเลขได้อย่างง่ายดายและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ขอรับประกันได้เลยว่าหลังจากนี้คุณจะไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับการใช้โปรแกรมในการสุ่มตัวเลขอีกต่อไป โปรดติดตามรายละเอียดการใช้งานพร้อมการประยุกต์ใช้จริงจากเนื้อหาด้านล่างนี้

Java Math.random example

math.random java คืออะไร?

math.random java คือ คำสั่งที่ใช้สำหรับสร้างตัวเลขแบบสุ่ม ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานของอัลกอริทึม Pseudorandom number generator (PRNG) โดยการสุ่มตัวเลขนั้นจะเป็นการสุ่มค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.0-1.0 คำสั่ง random number java ถือเป็นเมธอดพื้นฐานที่ผู้ใช้งาน Java Script ทุกคนจำเป็นต้องรู้ เนื่องจากการเขียนโปรแกรมสุ่มเลขต่างๆคุณจะต้องพบเจอกับเมธอดนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และแน่นอนว่าถ้าหากคุณไม่รู้วิธีการใช้เมธอดในการสุ่มเลข มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากพอสมควรถ้าหากคุณต้องการสุ่มเลขเพื่อใช้ในการคำนวณ

การนำเข้าคำสั่ง math.random java

math.random java จะยังไม่สามารถใช้งานได้ทันทีถ้าหากคุณยังไม่ได้นำเข้าคำสั่งสู่ Java Script เพราะฉะนั้นก่อนเริ่มต้นใช่งานโปรแกรมสุ่ม random number java ให้คุณทำการ Import Java Math ลงโค้ดโดยการใช้คำสั่ง: import java.lang.Math;

วิธีการใช้งาน math.random java

การใช้เมธอด math.random java จะทำให้คุณได้รับตัวเลขแบบสุ่มที่มีค่าตั้งแต่ 0.0-1.0 ซึ่งวิธีการใช้งานคำสั่งมีวิธีการดังนี้

ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง

import java.lang.Math;

class Main {

        public static void main(String[] args) {

                double number = Math.random();

                System.out.println("Random number: " + number);

        }

}

ผลลัพธ์ที่ได้: Random number: 0.4728164736886452

จากตัวอย่างด้านบนเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการสุ่มเลขโดยใช้ random number java จะเป็นการสุ่มตัวเลขตามหลักทศนิยม ซึ่งถ้าหากคุณต้องการสุ่มเลขที่เป็นจำนวนเต็มก็ให้ทำการคูณจำนวนเต็มเข้าไปได้เลย

ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง (สุ่มเลข 1-10)

class Main {

        public static void main(String[] args) {

                int number = (int)(Math.random() * 10);

                System.out.println("Random number: " + number);

        }

}

ผลลัพธ์ที่ได้จากการสุ่มเลข 3 ครั้ง: 4, 6, 2

ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง (สุ่มเลข 1-1000)

class Main {

        public static void main(String[] args) {

                int number = (int)(Math.random() * 1000);

                System.out.println("Random number: " + number);

        }

}

ผลลัพธ์ที่ได้: 181, 914, 939

บทสรุป

math.random java เป็นเมธอดพื้นฐานที่สามารถใช้เพื่อสุ่มเลขใน Java Script เนื่องจากการสุ่มตัวเลขเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการเขียนโค้ด และที่สำคัญคือการสุ่มตัวเลขนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีความจำเป็นอย่างมากในการเขียนโปรแกรมสุ่มต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรมสุ่มเลขเพื่อการคำนวณเชิงสถิติ การสุ่มเลขเพื่อระบุหมายเลขสั่งซื้อในใบเสร็จ การสุ่มเลขเพื่อใช้ในการระบุหมายเลยบุคลากรในองค์กร ฯลฯ

เห็นได้ชัดเลยกว่าการสุ่มเลขนั้นมีบทบาทสำคัญมากขนาดไหนในการเขียนโค้ดใน Java Script แน่นอนว่าการที่คุณจะสามารถใช้งานคำสั่งให้สุ่มเลขได้นั้น คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเสียก่อนจึงจะสามารถใช้งานคำสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากคู่มือการใช้งานที่เราได้นำเสนอไปข้างต้นจะทำให้คุณสามารถใช้งานเมธอดในการสุ่มตัวเลขได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน และถ้าหากคุณได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เรานำเสนอไปข้างต้น มันจะทำให้คุณกลายเป็นมืออาชีพในการใช้งานเมธอดนี้ได้อย่างแน่นอ

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ vpn-th.com:

Claire Lynch

วิธีแก้ Python IndentationError: expected an indented block

Previous article

วิธีแก้ TypeError a bytes-like object is required not str

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Pro Tips