ภาษาสคริปต์และภาษาโปรแกรมคืออะไร?
Pro Tips

ภาษาสคริปต์และภาษาโปรแกรมคืออะไร?

0

ในโลกที่เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของมวลมนุษย์ชาติ เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ในยุคปัจจุบันไปเสียแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีด้านการแพทย์ หรือแม้แต่เทคโนโลยีด้านธุรกิจ ก็ล้วนเป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันความก้าวหน้าของมวลมนุษย์ชาติ ปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้มีขีดจำกัดความสามารถที่เหนือมนุษย์ทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านความคิด มันจึงไม่ใช่เลือกแปลกที่เหล่าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) จะเข้ามาแทนที่การทำงานด้านอุตสาหกรรมของมนุษย์ในอนาคต แต่เบื้องหลังความฉลาดและความสามารถในการทำงานของเหล่าคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวมันเอง เพราะการที่ปัญญาประดิษฐ์จะสามารถทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆได้นั้น

ภาษาสคริปต์คืออะไร?

language อ่าน ว่า (แลง’เกว็จฺ) ซึ่งมีนิยามความหมายว่าภาษา ปกติมนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาของแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไป เฉกเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์พวกมันเองก็มีภาษาเป็นของตนเองไม่แตกต่างจากมนุษย์ ซึ่งหนึ่งในภาษาที่เราใช้กับคอมพิวเตอร์ก็คือสคริปต์

script คือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบขึ้นโดยมนุษย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการแปลงความคิดและแก้ไขปัญหาแบบเป็นลำดับขั้น โดยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบของชุดคำสั่ง (Source code) เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ดังนั้นโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบันจึงนิยมใช้สคริปต์เป็นภาษาหลักในการเขียนคำสั่งแทนภาษาโปรแกรมเนื่องจากใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อนเหมือนภาษาโปรแกรม

อะไรคือความแตกต่างระหว่างภาษาโปรแกรมและภาษาสคริปต์?

ภาษาโปรแกรมและภาษาสคริปต์ถูกจัดเป็นภาษาที่ใช้ในคอมพิวเตอร์เหมือนกัน แต่แท้จริงแล้วบทบาทการทำงานของทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างโดยสิ้นเชิง

ความแตกต่างของภาษาสคริปต์และภาษาโปรแกรม

 1. สคริปต์ Interpreted ได้ทีละบรรทัด แต่โปรแกรม Interpreted ได้แบบรวดเดียว (interpreted แปลว่า การถอดรหัสของภาษา)
 2. สคริปต์มีการทำงานที่ช้ากว่าโปรแกรม
 3. สคริปต์เน้นการทำงานด้านเซิร์ฟเวอร์และมัลติมีเดีย แต่โปรแกรมเน้นใช้งานเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหลัก
 4. สคริปต์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและตัดความซับซ้อนของภาษาดั้งเดิมออกไป แตกต่างจากภาษาโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากกว่า

อธิบายความหมายภาษาสคริปต์พร้อมตัวอย่าง

script คือ ภาษาในคอมพิวเตอร์ที่มีหลักการทำงานแบบ Interpreted ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้งานในสองประเภทหลักๆได้แก่ ไคลแอนต์และเซิร์ฟเวอร์ สคริปต์จะเป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่มีความซ้อนน้อยกว่าภาษาโปรแกรมและค่อนข้างใช้งานง่าย ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้คำสั่งได้ผ่านทางซอร์สโค้ด

ตัวอย่างโปรแกรม Compiler ที่ใช้กับสคริปต์

 1. Java Script
 2. PERL
 3. wold wide web
 4. Vbscript
 5. Phyton

โปรแกรมเหล่านี้บางครั้งอาจใช้งานควบคู่กับ Mark up (markup คือ โปรแกรมที่แสดงข้อมูลประกอบกับรูปแบบเช่น HTML)

Laptop computer

C ++ คือภาษาสคริปต์หรือไม่

C++ เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ภาษาโปรแกรม (โปรแกรม หมายถึง ชุดคำสั่งที่ใช้สั่งการคอมพิวเตอร์ให้ทำงาน) และเนื่องจาก C++ เป็นภาษาโปรแกรมที่มีการประมวลผลรวดเร็วกว่าภาษาสคริปต์ มันจึงทำให้เหล่าโปรแกรมเมอร์มืออาชีพเลือกใช้ C++ ในการสร้างซอฟต์แวร์เป็นส่วนใหญ่

Python เป็นภาษาสคริปต์หรือไม่

Python ถูกจัดอยู่ในภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทสคริปต์เนื่องจากมีการทำการแบบ Interpreted (การประมวลผลทีละบรรทัด) ในปัจจุบัน Python สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ การใช้ในการพัฒนาเกม หรือแม้แต่การใช้เพื่อสร้างมัลติมีเดียต่างๆ เป็นต้น

การประยุกต์ใช้ของภาษาสคริปต์

การใช้งานภาษาสคริปต์นั้นสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ใช้งาน แต่การใช้งานนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆได้แก่ ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานภาษาสคริปต์

 1. ใช้พัฒนาเว็บไซต์
 2. ใช้สร้างมัลติมีเดียร์
 3. ใช้ในการทำ Botting
 4. ใช้ในการพัฒนาเกม

ดังนั้น script แปลว่า ชุดคำสั่งหรือภาษาทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อสื่อสารกับระบบเทคโนโลยี และในบางครั้งเราอาจเรียกว่า Computer Programing Language (language อ่านว่า แลง’เกว็จฺ และมีความหมายว่า ภาษา)

 

คุณอาจอ่าน:

Claire Lynch

วิธีเอารูปจากไอโฟนลงคอม Windows 10

Previous article

วิธีปิดการอัพเดตอัตโนมัติใน Windows 10 อย่างถาวร

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Pro Tips